Tworzymy warunki i rynek pracy dla

profesjonalnych mentorów
dowiedz się więcejskontaktuj się z nami

polskie stowarzyszenie

MENTORINGU

Polskie Stowarzyszenie Mentoringu powstało w 2012 roku, w Warszawie. Głównym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest popularyzowanie idei mentoringu, zrzeszanie profesjonalistów oraz tworzenie bazy wiedzy zarówno dla osób rozwijających się w roli mentora, jak i poszukujących mentora w życiu zawodowym, a także prywatnym.


Tworzymy sieć wartościowych ludzi, rozumiejących zjawiska gospodarcze, demograficzne i społeczne oraz zaangażowanych we współpracę w celu kreowania rynku dla nowej profesji, wypracowania standardów pracy, kodeksu etyki, kluczowych kompetencji, zasad pracy i narzędzi do selekcji profesjonalnych mentorów i ich podopiecznych. Działamy na styku biznesu i sfery prywatnej, oferując sieć relacji, platformę wiedzy i współpracy, produkty i usługi uszyte na miarę potrzeb świata biznesu.

Programy

Mentoringowe

  • Przygotowujemy lub pomagamy przygotować programy mentoringowe.
  • Wspieramy wdrożenia programów mentoringowych.
  • Organizujemy warsztaty przygotowawcze dla Mentorów i Mentee.
  • Prowadzimy ocenę programów mentoringowych.

Mentoring poprzez

Warsztaty

Potrzebujesz wzmocnić kompetencje swoich pracowników, chcesz ich przygotować do udziału w programie mentoringowym? Pomożemy Ci przygotować odpowiedni warsztat. Zgłoś się do nas

BIZNES

Outplacement

Poruszamy się w specyficznych obszarach definiując różne formy mentoringu biznesowego, zawodowego, życiowego. Oferujemy wsparcie w programach outplacementowych w formie warsztatów, doradztwa w wyborze ścieżki zawodowej oraz prywatnej (osobistej), a także sesje z Mentorem.

Tango Mentoring

Idea mentoringu jako efektywnej metody transferu wiedzy, umiejętności i doświadczenia (zawodowego, jak i osobistego) opiera się na wartościowej relacji między mentorem a osobą mentorowaną (mentee). O jej wartości stanowią kompetencje tworzących ją osób, umożliwiające współpracę i zarazem proces kształcenia i samokształcenia. Szkolenie i warsztaty w zakresie poszczególnych kompetencji jako warunków efektywnego mentoringu przeprowadzamy, wykorzystując metodykę nauczania tańca Pro-Am, a zwłaszcza konstytutywną dla tanga zasadę prowadzenia/podążania (leader/followership). Dzięki temu uczestnicy mogą „przeżyć na własnej skórze” problematyczne treści, skonfrontować się z własnymi emocjami, dokonać autorefleksji i korekty własnych nawyków i postaw, przećwiczyć zaproponowane rozwiązania, decyzje i działania.

ORGANIZACJE

WSPÓŁPRACUJĄCE