mentoring

Nagrody

Przyznajemy nagrody w kategoriach

Program mentoringowy

Nagroda przyznawana jest za wdrożenie najlepszego programu mentoringowego

Mentor na medal

Nagroda przyznawana jest najlepszemu mentorowi w danym roku

Idea mentoringu

Przyznajemy nagrody dla organizacji za wspieranie idei mentoringu