Cel działania

popularyzowanie idei mentoringu, zrzeszanie profesjonalistów oraz tworzenie bazy wiedzy

Głównym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest popularyzowanie idei mentoringu, zrzeszanie profesjonalistów oraz tworzenie bazy wiedzy zarówno dla osób rozwijających się w roli mentora, jak i poszukujących mentora w życiu zawodowym, a także prywatnym.

Tworzymy sieć wartościowych ludzi, rozumiejących zjawiska gospodarcze, demograficzne i społeczne oraz zaangażowanych we współpracę w celu kreowania rynku dla nowej profesji, wypracowania standardów pracy, kodeksu etyki, kluczowych kompetencji, zasad pracy i narzędzi do selekcji profesjonalnych mentorów i ich podopiecznych. Działamy na styku biznesu i sfery prywatnej, oferując sieć relacji, platformę wiedzy i współpracy, produkty i usługi uszyte na miarę potrzeb świata biznesu.

mentoring

Nowe oblicze profesjonalizmu

czym jest mentoring

Mentoring, to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia.

Misja / Wizja

Nasza długoterminowa wizja działania zakłada propagowanie idei mentoringu w oparciu o relacje wypracowane na rynku lokalnym, przez partnerów z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych.

Relacje międzykulturowe

Budując sieć wysokiej jakości relacji, oferujemy członkom i partnerom biznesowym platformę wiedzy i współpracy. Mając na uwadze elitarny charakter Stowarzyszenia, skupiamy ludzi świadomych swoich wartości, z pasją, zaangażowanych profesjonalistów gotowych do inwestowania w relacje profesjonalne.
Czerpiąc z doświadczenia własnego, a także naszych kolegów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, będziemy transferować wypracowane rozwiązania i praktyki do krajów szeroko rozumianego Wschodu, potrzebujących dobrych praktyk i naszego know-how.